“Kampen mot Islamismen har ännu inte startat”

“Kampen mot Islamismen har ännu inte startat”

Global Review
25 juli, 2016

Ursprunglig engelsk artikel: “The Battle against Islamism Has Not Yet Started”
Översättning till svenska: Ilya Meyer

Global Review: Vad anser du om Samuels Huntingtons bok Clash of Civilizations? (Civilisationernas kamp: mot en ny världsordning) Är religioner det som definierar ­­­­­­­ögonblick av kultur trots Upplysningen och glo­­­­balisering? Vad hade Huntington rätt om och vad hade han fel om?

Daniel Pipes: Huntington gjorde några större misstag vilket har blivit alltmer uppenbart under de två decennier sedan han offentliggjorde sin tes. Till exempel så trodde han att spänningarna mellan USA och Japan på 1990-talet berodde på kulturella skillnader; ett decennium senare har dessa spänningar försvunnit och ersatts av betydligt värre problem med Europa trots att USA och Europa är delar av samma kultur. Den verkliga skiljelinjen förblir som alltid politisk, inte kulturell.

GR: Många människor säger att islam inte är en religion utan en reaktionär, totalitär och förtryckande ideologi jämförbar med fascism och kommunism; och att islam inte kan reformeras. Andra säger att islamism inte har någonting med religion och islam att göra. Vad säger du om relationerna mellan islam och islamism?

DP: Båda dessa uttalanden är löjliga. Naturligtvis är islam en av de större religionerna i världen; vad finns det att bråka om? Islamism som är en modern rörelse har dock mycket gemensamt med fascism och kommunism. Islamism är en form av islam. Att förneka detta skulle vara som att säga att jesuiter inte är kristna­­­­­­­­­­.

GR: Vissa experter jämför islam med konfucianism och hinduism. De konstaterar att på 1950-talet ansågs konfucianska samhällen inte kunna utvecklas ekonomiskt och socialt och konfucianismen sågs som ett hinder för framsteg; samma med hinduismen i Indien. Idag är dock Sydostasien och Indien ekonomiska stormakter och många människor anser att konfucianism och hinduism är drivande krafter bakom denna framgångshistoria. Skulle samma sak kunna hända med islam, att det också kommer att reformeras?

DP: Ja det är möjligt att muslimer kommer att hämta sig från dagens svåra belägenhet och gå vidare till ekonomisk och politisk framgång. Vi har ingen möjlighet att förutsäga sådana saker. Och ingen civilisation eller religion förblir permanent lamslagen.

Hong Kongs skyline: Ingen ser längre konfucianism som ett hinder för utveckling.

GR: Det finns ett brett spektrum av islamister. Al-Qaida, Islamiska Staten, Boko Haram, Al Shabaab, som med militära medel vill ockupera områden och skapa en ständigt växande stat. Och dessutom det Muslimska Brödraskapet, turkiska AKP och de iranska Khomeinisterna. Vilka av dessa islamistiska grupper utgör det största hotet för Västvärlden och vilken av dessa koncept tror du kommer bli den mest framgångsrika?

DP: Jag oroar mig mest för de subtila, infiltrerande islamisterna. När det gäller styrka kan vi lätt besegra dem. Men när det gäller våra egna institutioner – skolor, domstolar, media, parlament – är vi mycket mindre förberedda på att försvara oss själva.

GR: I länder i Västvärlden är många islamofobiska partier och politiker på uppgång. Tror du att detta kommer att hjälpa till att sprida islamism eller kommer dessa partier att hjälpa kontra-jihadisterna? Hillary Clinton sade att Trump och hans anti-muslimska tal är de bästa rekryterna för den Islamiska Staten. Är detta sant?

DP: Jag accepterar inte uttrycket “islamofob” och vet inte vad det betyder förutom i Andrew Cummins odödliga fras som ett ord “skapat av fascister och använt att ynkryggar för att manipulera idioter”.

Din fråga vänder på händelseförloppet. Den islamistiska ideologin föder islamistiskt våld, vilket startar processen och i sin tur inspirerar anti-islamiska känslor. Anti-islamiska åsikter kan också inspirera till mer islamistiskt våld, men detta är en bisak. Den verkliga dynamiken här är islamism som skapar anti-islamiska partier. Som Norbert Hofer har visat i Österrike närmar de sig 50 procent av rösterna och med det politisk makt.

GR: Fokuseringen på de “islamofobiska” partiernas motstånd mot islam bortser från det faktum att de i stort sett är halvfascistiska. Geert Wilder säger att koranen kan jämföras med Hitlers Mein Kampf och att islam är en totalitär ideologi. Kan han vara en allierad i kampen mot islamism? Obama och Merkel är kanske svaga när det gäller islamism men stödjer du Wilders, Trump, Österrikes FPÖ, Ungerns Fidesz eller Jobbik?

DP: Anti-islamiska ledare och partier är osofistikerade och gör många misstag. Jag hoppas att de i takt med att de kommer närmare makten skaffar sig mer kunskap och blir seriösa. Jag stödjer dem inte men jag ger dem råd.

GR: Den misslyckade kuppen i Turkiet hjälpte Erdoğan att etablera sin islamistiska diktatur. Tror du NATO kommer att acceptera en islamofascitisk diktatur som medlemsstat? Vissa experter säger att Saudiarabien också är en islamistisk diktatur, men en partner till USA och Västvärlden. Därför kommer realpolitiken att segra. Hur tror du relationerna mellan Erdogan-Turkiet och Västvärlden kommer att utvecklas?

DP: Som jag förstår det har NATO ingen mekanism för att utesluta en medlemsstat; om detta är korrekt så har man inget annat val än att arbeta med Erdoğan. Under den korta tiden sedan kuppförsöket har Erdoğan varit väldigt fientlig gentemot Väst. Han kanske kommer att ansluta sig till Shanghai Cooperation Organisation.

Turkiets president Erdoğan (V) skakar hand med NATOs Generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen.

GR: Förutom islamister måste Västvärlden hantera Ryssland, Kina och Nordkorea. Hur kan man hantera alla dessa utmaningar på en gång? Vilken kontrajihadist-strategi anser du vara den mest lovande?

DP: Den strategiska miljön idag är mycket lättare än under Kalla kriget; det finns ingen beslutsam fiende med stormaktsmedel till sitt förfogande. Nyckeln för Västvärlden är att inte somna. Att välja sådana ledare som Obama och Merkel betyder dock att somna. Den bästa kontrajihadist-strategin är en som tar idéer på allvar.

GR: Det tog Väst två decennier att göra sig av med fascismen och 70 år att göra sig av med kommunismen. Hur länge tror du det tar att göra sig av med islamismen? Står vi inför islamismens zenit just nu eller har vi endast kommit halvvägs och kommer det att bli ännu värre?

DP: Kampen mot islamismen har ännu inte börjat. Jag kan inte förutspå hur länge det kommer att ta. Med kommunistiska termer är det fortfarande pre-1945 och med fascistiska termer 1930-talet. Jag tror att islamismen nådde sin topp 2012-13 och att de nu uppvisar tecken på svaghet.

GR: Kommer de dåliga erfarenheterna med islamism och sekulär militärdiktatur i muslimska länder att skapa en ny demokratisk rörelse och en ny muslimsk vår i framtiden efter en katarsis? Eller tror du att dessa länder alla är misslyckade länder som kommer att upplösas eftersom de inte är kapabla att ändra kurs?

DP: Muslimer har lärt sig flera bittra läxor från den islamistiska erfarenheten. Jag hoppas de kommer att använda dessa till något gott men hittills finns det inte mycket som tyder på att så är fallet.

http://sv.danielpipes.org/16906/kampen-mot-islamismen

Kommentare sind geschlossen.